Aktualności 2011

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Związku Kajakowego
Warszawa 26.11.2011

Informacje bieżące:

I. Projekt statutu

II. Projekt Regulaminu dyscyplinarnego

III. Ordynacja-zasady uczestnictwa

 1. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu mogą wziąć udział z głosem stanowiącym:
  •  1 przedstawiciel z Wojewódzkiego lub Okręgowego Związku Sportowego
  •  1 przedstawiciel członka zwyczajnego PZKaj.

 2. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą wziąć udział:
  •  członkowie Zarządu
  •  członkowie Komisji Rewizyjnej
  •  zaproszeni goście w tym członkowie honorowi Związku

 3. Osoby wymienione w pkt.1 uzyskują prawo reprezentowania stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu klubu, związku.

 4. Lista zgłoszeń na Nadzwyczajne Walne Zebranie, przesłanych do PZKaj. zostaje zamknięta 10 listopada br.

IV. Porządek obrad

V. Regulamin obrad

VI. Zasady uczestnictwa w NWZ PZKaj

VII. Druk zgloszenia uczestnictwa na koszt PZKaj

VIII. Druk zgloszenia na koszt organizacji zglaszajacej

IX. Informacje organizacyjne

 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania rozpoczną się 26 listopada /sobota/ w pierwszym terminie o godz.10.30 lub w terminie drugim ostatecznym o godz.11.00. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania planowane jest około godziny 18.00

 2. Miejscem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania będzie sala Polonia w hotelu Radisson Blu w Warszawie ul.Grzybowska 24 /8 min. pieszo od Dworca Warszawa Centralna/

 3. Recepcja NWZ usytuowana na I piętrze hotelu, będzie rejestrowała przedstawicieli członków zwyczajnych PZKaj.oraz zaproszonych gości od godziny 9.00

   
© Polski Związek Kajakowy