Aktualności 2011

Trwa praca nad nowym statutem PZKaj

Nowy dokument ma być nowoczesny i zaktualizowany w oparciu o prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązującą ustawę o sporcie.

Praca nad projektem trwa od zeszłego roku. Dokument przygotowuje powołana przez Zarząd PZKaj komisja w składzie Zbigniew Kudlik, Rafał Piszcz, Andrzej Matczak, Tadeusz Wróblewski, Wacław Birecki i Tomasz Kosiak. Od kilku miesięcy, w gronie członków związku, prowadzone są konsultacje dotyczące nowych zapisów. Zarząd uchwałą z dnia 21.06.br przyjął propozycje komisji.

Precyzyjne przepisy
Chcemy uzupełnić obecny statut, bo brakuje w nim kilku ważnych zapisów - mówi Zbigniew Kudlik, przewodniczący komisji pracującej nad nowym projektem. Dokument nie określa wyraźnie kto nadzoruje działalność związku i w jaki sposób powoływać nowe osoby w miejsce ustępujących członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Nie ma również zapisu o prawie do sprawowania dwóch kadencji prezesa z rzędu oraz obowiązku organizacji corocznych zebrań sprawozdawczych z działalności związku.

Prostsze zarządzanie
W nowym projekcie proponujemy też szereg uproszczeń, które mają usprawnić zarządzanie związkiem - podkreśla Zbigniew Kudlik. Optujemy, między innymi, za zmniejszeniem liczby członków Zarządu z dziewiętnastu do jedenastu lub dziewięciu osób oraz wprowadzeniem zakazu łączenia funkcji w Zarządzie z funkcją w innych władzach związku. Pojawi się też przepis uniemożliwiający prowadzenie przez członków Zarządu działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z wykonywaniem zadań statutowych.

Nowy statut zostanie poddany głosowaniu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PZKaj. 26 listopada w hotelu Radisson Blu w Warszawie. Do przyjęcia projektu potrzeba 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w zebraniu. (tp)

   
© Polski Związek Kajakowy