Zapowied¼:

XXVII D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski

Zakwaterowanie 1

Zakwaterowanie 2