Aktualności 2011

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego było organizatorem 28 stycznia br. w Poznaniu, konferencji naukowej nt. Ustawa o sporcie. Wygłoszono kilka referatów m. inn. na temat: Prawna regulacja sportu w ustawie o sporcie. Aspekty administracyjno-prawne ustawy o sporcie. Sądownictwo polubowne w sporcie. Regulacje prawno-karne ustawy o sporcie dot. korupcji. Regulacje prawno-karne ustawy o sporcie dot. dopingu.

W konferencji udział brało ponad 100 przedstawicieli polskich związków sportowych - z naszej strony, Rafał Piszcz i Tadeusz Wróblewski oraz dyrektorzy departamentów z ministrem Sportu i Turystyki dr Adamem Gierszem.

   
© Polski Związek Kajakowy