Regaty Eliminacyjne Juniorów i M³odzików

Juniorzy 200m

Juniorzy 500m

Juniorzy 1000m

Punkatcja juniorów

M³odsi juniorzy

M³odzicy

Dwójki